Find World's Postal Codes

Look Up U.S ZIP Codes

Click To Refresh

Look Up UK PostCodes

Look Up Canada PostalCodes

Look Up Japan PostalCodes

Look Up Germany Postal Codes

Find France Postal Codes

U.S Zip Codes List

AL       AK       AZ       AR       CA       CO       CT       DE       DC       FL       GA       HI       ID       IL       IN       IA       KS       KY       LA       ME       MD       MA       MI       MN       MS       MO       MT       NE       NV       NH       NJ       NM       NY       NC       ND       OH       OK       OR       PA       RI       SC       SD       TN       TX       UT       VT       VA       WA       WV       WI       WY

Japan Postal Codes List

Aichiken       Chibaken       Fukushimaken       Gifuken       Gunmaken       Hyougoken       Ibarakiken       Kanagawaken       Kyoutofu       Mieken       Miyagiken       Naganoken       Naraken       Niigataken       Oosakafu       Saitamaken       Shigaken       Shimaneken       Shizuokaken       Tochigiken       Tottoriken       Toukyouto       Wakayamaken       Yamagataken       Yamanashiken